หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเขียนแบบ 3D งานอุตสาหกรรม

 • SolidWorks ESSENTAILS อบรม 4 วัน( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks Advanced Part Modeling อบรม 3 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks Advanced Assembly อบรม 3 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks Advanced Surfacing อบรม 3 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks Routing  อบรม 2 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks Drawing อบรม 2 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks Mold Design อบรม 2 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks Weldments อบรม 2 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks Sheet Metal อบรม 2 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks PhotoView 360 อบรม 2 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • SolidWorks Animation อบรม 1 วัน ( เนื้อหาบทเรียน คลิกที่นี่ )
 • Autodesk Fusion360 Essential Course จะเปิดที่นี่ในเร็วๆนี้
 • การใช้งาน FreeCAD ในการเขียนแบบเครื่องกล จะเปิดที่นี่ในเร็วๆนี้

** การันตีเรียนจบแล้วเขียนเป็นแน่นอน และพร้อมให้คำปรึกษาในการใช้งานหลังจบหลักสูตร **
( อบรมสอนสดในห้องเรียน ผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์มาเรียนเอง )

หลักสูตร CAD/CAM/CNC งานอุตสาหกรรม

 • SolidCAM 2.5D Milling อบรม 2 วัน
 • SolidCAM 3D Milling อบรม 3 วัน
 • MasterCAM Mill 2D Basic  จะเปิดที่นี่ในเร็วๆนี้
 • MasterCAM Mill 3D  จะเปิดที่นี่ในเร็วๆนี้

( อบรมสอนสดในห้องเรียน ผู้เรียนต้องมีคอมพิวเตอร์มาเรียนเอง )

หลักสูตรเขียนแบบ 2D-3D งานก่อสร้าง

 • SketchUP จะเปิดในเร็วๆนี้
 • ArchiCAD จะเปิดในเร็วๆนี้
 • AutoCAD 2D จะเปิดในเร็วๆนี้

หลักสูตรพิเศษ

 • Reverse Engineering จะเปิดในเร็วๆนี้
 • Belt conveyor design and fabrication with RCE and SolidWorks.
 • Screw conveyor and feeder with ScrewCalPro and SolidWorks.
 • การออกแบบระบบลำเลียงวัสดุในโรงไฟฟ้าชีวมวล
 • การออกแบบ Offshore Container ตามมาตรฐาน DNVGL-ST-E271 ด้วย SolidWorks.

ติดต่อเรา

รายละเอียดการติดต่อ

ออฟฟิศ: 227/17  ม. 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
มือถือ: 08-1123-6112, 08-1057-0419